Nón bảo hộ Air Coltan

192.000

Nón bảo hộ Deltaplus Air Coltal giúp bảo vệ đầu khỏi các vật nặng va hoặc rơi vào, thích hợp cho công nhân và kỹ sư công trình.

Category: